Diakonissalaitoksen Hoivan päihdepalveluihin uusi lääketieteellinen johtaja

19.11.2021

Lääketieteen tohtori Jarmo Kantonen aloittaa Diakonissalaitoksen Hoivan lääketieteellisenä johtajana 7. joulukuuta 2021.

Harmaapukuinen mies katsoo nauraen kameraan.

Jarmo Kantonen aloittaa Hoivalla uudessa, lääketieteellisen johtajan työssä. Kuva: Sirpa Levonperä

Yleis- ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri Jarmo Kantonen siirtyy Diakonissalaitoksen Hoivalle Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkärin tehtävästä. Hän on toiminut yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla johtotehtävissä ja ylilääkärinä vuodesta 2003 alkaen.

Kantosen ura yksityisenä päihdelääkärinä on jatkunut kohta 30 vuotta ja hän on työskennellyt muun muassa Vantaan päihdepalveluiden vastaavana lääkärinä.  Tänä aikana päihderiippuvuudet ja toiminnalliset riippuvuudet samoin kuin yhteisöhoidot ovat tulleet hänelle tutuiksi.

– Kaikissa tehtävissäni päihdeasiat ovat olleet tavalla tai toisella mukana. Ihmisen kärsimys ja toisaalta yhteiskunnan riittämätön panostus riippuvuussairauksien hoitoon motivoivat minua myös tähän uuteen tehtävääni. Kiitän Diakonissalaitoksen Hoivaa luottamuksesta, Kantonen sanoo.

– Jarmo Kantonen vastaa Hoivan päihde- ja muiden riippuvuuksien strategian uudistamisesta ja toteuttamisesta. Hänen monipuolisesta kokemuksestaan on varmasti hyötyä tulevaisuuden haastavalla sote-kentällä, toteaa Diakonissalaitoksen Hoivan liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto.

Lisätiedot:

Liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto, Diakonissalaitoksen Hoiva
040 759 5163, ella.suojalehto@hoiva.fi

Jarmo Kantonen
040 535 6730

Also these might interest you: