Diakonissalaitoksen Hoivan asumisyksiköiden Elo-D® -arviointi

23.3.2019

Muistisairaiden ihmisten palveluiden päämääränä on tukea heidän elämänlaatuaan sairauden kaikissa vaiheissa. Hoivan hoivakodeissa on vuosien 2017 – 2018 aikana suoritettu arviointi Elo-D® -menetelmän avulla.

Elo-D® -menetelmä on muistisairaan ihmisen hoidon laadun arviointi- ja kehitysmenetelmä. Se antaa tietoa muistisairaan ihmisen ilmaisemista hyvinvoinnin kokemuksista, hänen toiminnastaan päivän aikana sekä hoivakodin toiminnassa ilmenevistä sosiaalisista tilanteista ja vuorovaikutuksesta. Tietoa kerätään systemaattisen havainnoinnin avulla hoivakodin yhteisissä tiloissa. Elo-D® -menetelmä on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n projektissa vuosina 2005–2008.

Havainnoitavasta hoivakodista kerätään ennakkotietoa. Asukkaita, vuorovaikutusta ja toimintatapoja havainnoidaan systemaattisesti seitsemän tunnin ajan. Päivä pyritään pitämään mahdollisimman tavanomaisena, jotta se kuvaisi muistisairaan ihmisen tyypillistä arkea. Havainnoinnin tulokset kuvaavat, miten kukin asukas on voinut havainnointien aikana. Palautetilaisuudessa havainnoija ja työntekijät keskustelevat havainnoista ja yhdessä etsitään keinoja asukkaiden hyvinvointia edistävien tekijöiden löytämiseksi. Hoivakoti saa käyttöönsä kirjallisen raportin ja kehittämisehdotukset.

Hoivan hoivakotien Elo-D -tuloksia

Kaikkia Hoivan hoivakoteja yhdistää tietyt asiat: Asukkaiden kohtaaminen on lämmintä ja kunnioittavaa. Hoivakodeissa oli aistittavissa rauhallinen ja turvallisuutta luova tapa toimia sekä asukkaiden kunnioitus sekä heidän hyvinvoinnistaan välittäminen. Työyhteisöistä löytyy innostusta ja osaamista asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

– Tulokset tukevat sitä, että arvomme näkyvät työssämme ja asukkaidemme arjessa. Oman näköinen elämä on mahdollista vielä silloinkin, kun ihminen avun tarpeensa vuoksi asuu hoivakodissa, kertoo asiakkuusjohtaja Heli Alkila Diakonissalaitoksen Hoivalta.

– Kunnioitamme ihmisen omia valintoja ja tapaa elää ja keskitymme siihen, miten voimme tukea häntä parhaiten. Rajaamisen sijaan keskitymme voimavaroihin ja mahdollisuuksiin.

Kehityskohteet ohjaavat vuoden 2019 tekemistä

Tulosten perusteella Hoiva on lähtenyt kehittämään toimintaansa systemaattisesti. Vuoden 2019 aikana tavoitteena on, että jokaisessa hoivakodissa toteutetaan yhteisöllistä ruokailua, henkilökunnalla on kodikkaat ja asialliset vaatteet ja toteutamme selkeät rakenteet arjen mielekkäällä toiminnalla, jota ovat esimerkiksi ulkoilu ja harrastetoiminta. Toteutamme Suomen Diakoniaopiston kanssa koko hoivakotien henkilökuntaa koskevan pitkäjaksoisen koulutuksen, joka antaa työntekijöille valmiuksia onnistuneeseen vuorovaikutukseen muistisairaan asukkaan kanssa.

– EloD-arvionti on antanut meille vahvistuksen siitä, että teemme oikeita asioita. Paneudumme nyt syvemmin yhdessä omaisten ja läheisten kanssa asukkaidemme elämäntarinaan ja näin hoivakodeissamme jokainen asukas tulee kohdatuksi yksilöllisesti, Heli Alkila kertoo.

Lisätietoja: Diakonissalaitoksen Hoiva, asiakkuusjohtaja Heli Alkila, heli.alkila@hoiva.fi, puh. 050 5027533

Lue lisää Hoivan hoivakotien koko henkilökuntaa koskevasta koulutuksesta.
Lue lisää EloD-menetelmästä

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: