Diakonissalaitoksen Hoivalle uusi liiketoimintajohtaja

18.1.2022

Rinnekodin ja Caritas Palveluiden liiketoimintajohtaja, terveystieteiden maisteri Leila Rutanen on nimitetty Diakonissalaitoksen Hoivan uudeksi liiketoimintajohtajaksi. Rutanen aloitti tehtävässään 15.1.2022, kun liiketoimintajohtaja Ella Suojalehto päätti työnsä konsernissa.

Nainen katsoo hymyillen kameraan.

Diakonissalaitoksen Hoivan uusi liiketoimintajohtaja Leila Rutanen.

Diakonissalaitoksen konserni on uudelle liiketoimintajohtajalle tuttu. Leila Rutanen on työskennellyt Rinnekodissa vuodesta 2017 lähtien, ensin palveluliiketoiminnan johtajana, ja syksystä 2019 alkaen liiketoimintajohtajana. Rinnekodin ja Diakonissalaitoksen yhdistyttyä vuoden 2019 lopussa Rutanen on toiminut Rinnekodin johtoryhmän puheenjohtajana ja Diakonissalaitoksen konsernijohtoryhmän jäsenenä. Elokuussa 2020 Caritas Palvelut Oy siirtyi Diakonissalaitoksen omistukseen ja Rutasesta tuli myös Caritas Palveluiden liiketoimintajohtaja.

Uusi liiketoimintajohtaja on tulevan suhteen luottavainen.
– Lähdemme nyt yhdessä muutosmatkalle rakentamaan yhtenäistä, valtakunnallista liiketoimintaa ja tulevaisuuden työyhteisöä, jossa asiakkaiden ja työntekijöiden arki on entistäkin sujuvampaa. Tavoitteena on rakentaa uusi, yhtenäinen johtamisrakenne ja toimintakulttuuri, jossa on runsaasti tilaa osallistuvalle kehittämiselle ja päätöksenteon valmistelulle, Rutanen sanoo.

– Uskon, että tämä muutosmatka tarjoaa merkityksellisiä ja innostavia työpäiviä, joissa kehitymme toimialan parhaaksi ja vieraanvaraisimmaksi toimijaksi.

Diakonissalaitoksen Hoiva on ikääntyneiden ja erityisryhmien asiantuntija. Hoiva tarjoaa ikäihmisten ja alle 65-vuotiaiden palveluja, kotihoitoa sekä asumis- ja päihdepalveluja pääkaupunkiseudun lisäksi Järvenpäässä, Tampereella ja Jyväskylässä. Työntekijöitä on noin 450.

Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström huomauttaa, että konsernin uuden strategian toimeenpano edellyttää muutoksia myös organisaatiorakenteeseen ja johtamisjärjestelmään.

– Hoiva on kasvanut viime vuosina hankalasta koronatilanteesta huolimatta merkittävästi sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti. Muuttuva toimintaympäristö haastaa meitä uudistumaan ja kehittämään palvelutoimintaamme myös jatkossa, Holmström toteaa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Olli Holmström, Diakonissalaitos
p. 050 483 6313, olli.holmstrom@hdl.fi

Liiketoimintajohtaja Leila Rutanen, Rinnekoti, Caritas Palvelut ja Diakonissalaitoksen Hoiva
p. 040 669 1855, leila.rutanen@rinnekoti.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: