Diakonissalaitoksen Hoiva panostaa ikäihmisten kanssa työskentelevien koulutukseen

26.3.2019

Diakonissalaitoksen Hoivassa tavoitellaan erinomaisia asiakastuloksia, hyvin voivaa henkilökuntaa ja kestävää taloutta. Työntekijöiden lisäkoulutus on tärkeää näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkäkestoisilla ja rakenteisiin sidotuilla koulutuksilla mahdollistetaan osaamisen ja palvelun kehittyminen. Yhteinen oppiminen nähdään merkittävänä osana Hoivan strategisia- ja liiketaloudellisia tavoitteita, eikä niinkään yksittäisenä prosessina. Laatuajattelussa korostetaan inhimillisen resurssin merkitystä.

– Pitkäkestoisella ja koko henkilöstön kattavalla koulutuksella saadaan parempia tuloksia kuin kertaluonteisilla vain osaa henkilökuntaa koskevilla. Koulutuksen sisällöt on valittu ikäihmisten yksiköihin tehtyjen EloD-havainnointien pohjalta, toteaa Johanna Arppe, Diakonissalaitoksen hoivan yksikönjohtaja.

Valmiudet onnistuneeseen vuorovaikutukseen

Viime vuonna ikäihmisten ja muistisairaiden hoivakotien koko henkilöstö eli noin 147 henkilöä aloitti Tunne minut -koulutuksen Suomen Diakoniaopiston toteuttamana. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta ja sisältää lähiopetusta, verkkokoulutusta ja arkityössä toteutettavia välitehtäviä. Haastavia asiakastilanteita tai vaikkapa siirtoja harjoitellaan aidoissa olosuhteissa. Koulutuksessa työntekijä saa valmiuksia onnistuneeseen vuorovaikutukseen muistisairaan kanssa, mikä on hyvän hoidon perusta. Koulutuksessa hyödynnetään Memocate-oppimisympäristöä.

– Diakonissalaitoksen Hoiva on ollut aikaansa edellä kouluttaessaan näin voimakkaasti koko henkilökuntaansa, sanoo Heli Simonen, asiakkuusvastaava Suomen Diakoniaopistosta.

Halukkaat voivat saada koulutuksen avulla muodollisen pätevyyden ikäihmisen hoitoon. Tämä tarkoittaa lähihoitajaopintoja täydentävää toista osaamisalaa tai vanhustyön erityisammattitutkintoa. Vanhustyön erityisammattitutkintoa suorittavat toimivat opintojensa ajan ”team leadereina” ja heillä on erityinen rooli hoitotyön kehittämisessä

Koulutuksen muita keskeisiä teemoja ovat kinestetiikka, ravitsemus, suun hoito, lääkehoito ja saattohoito. Lähiopetuspäivissä varataan aikaa myös tiimin omien asioiden käsittelyyn ja varmistetaan tiedon kulku ja voidaan yhdessä sopia asioista.

Esimiesten kouluttaminen

Kaikki Diakonissalaitoksen Hoivan lähiesimiehet suorittavat 2018-2019 aikana lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Koulutuksessa painotetaan valmentavaa johtajuutta, itseohjautuvan tiimin esimiehenä toimimista sekä henkilöstöjohtamista. Opintoihin liittyvän kehittämistehtävän avulla kehitetään arjen työtä omassa toimipisteessä. Lähiopetuspäivinä arvokkaaksi on koettu kollegoilta saatava tuki ja mahdollisuus jakaa kokemuksia haastavista tilanteista.

Koulutukset on toteutettu yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa ja niiden sisältöjä on suunniteltu ohjausryhmissä, joihin kuuluu työnantajanedustajien lisäksi myös työntekijäedustus.

Lisätietoja:  Johanna Arppe, Diakonissalaitoksen Hoiva, yksikönjohtaja hoivakodit, johanna.arppe@hoiva.fi, 050 401 8719
Lisätietoja koulutuksesta:
Tunne minut koulutus: Heli Simonen, Suomen Diakoniaopisto, heli.simonen@sdo.fi, 050 3103411
Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Tutta Tamminen, Suomen Diakoniaopisto, tutta.tamminen@sdo.fi, 050 5022077

Lue lisää Hoivan EloD- arvioinnista

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: