Asunto ensin – yhteinen unelma hyvästä elämästä

Asumissosiaalisessa työssä ammattilaisen tärkein työväline on asenne – kohtaamisen taito, kunnioittava ja lämmin vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa ja rinnalla kulkeminen. Ammattilaisen taito tukea jokaisesta löytyvää hyvää, antaa asukkaillemme mahdollisuuden muuttua ja todentua sellaisena kuin he ovat parhaimmillaan, kuvailee Heli Alkila.

Mustahameinen nainen katsoo suoraan kameraan, kädet selän takana.

Maalaistalon tyttärenä vanhempani opettivat, että yhteisön on pidettävä huoli kaikista jäsenistään. Kotimme ovet olivat auki niille, jotka eivät omin voimin pärjänneet. Näen vahvan yhteyden lapsuuden kotiini ja sieltä perittyihin arvoihin. Valmistuin ammattiin ja hakeuduin työhön, jossa kohtasin päivittäin ihmisiä, jotka olivat vailla vakinaista asuntoa. Viimeiset kymmenen vuotta olen ollut mukana kehittämässä suomalaista Asunto ensin -mallia. Itse ajattelen, että tärkein vuorovaikutussuhde on työntekijän ja asiakkaan välinen suhde. Koko muu organisaatio tukee tätä suhdetta. Työntekijä on etulinjassa.

Ammattilaisena Asunto ensin -asumispalvelussa

Asuntoloiden ja asumisyksiköiden vahtimestarien ja valvojien jäädessä historiaan meille syntyi uusi asumisyksiköissä työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ryhmä ja käyttöön otettiin asumissosiaalinen työote. Yhteisissä verkostoissa olemme jakaneet kokemuksiamme ja löytäneet ratkaisuja. Tavoitteeksi on tullut asumisen pysyvyys.

Asunto ensin -periaate on haastanut meidät yhdessä pohtimaan omaa ammatillisuuttamme. Päädyimme sanoittamaan työmme perustaksi unelman asukkaan hyvästä elämästä. Emme omaa käsitystämme hyvästä, vaan jokaisen asukkaan oman yksilöllisen käsityksen hyvästä elämästä.

Työn haasteet ja onnistumiset

Asunto ensin asumisyksiköiden työntekijät joutuvat aina ajoittain puolustamaan ulospäin omaa työtänsä ja oman työnsä oikeutusta. Tämä nousee esille erityisesti silloin, kun asumisyksikön tulo naapurustoon synnyttää voimakkaan vastustuksen. Samanlainen tilanne saattaa myös syntyä silloin, kun verkostoista ei löydy tukea kaikista haasteellisimpien asukkaiden hoitoon silloin, kun sitä tarvittaisiin. Toisaalta isoa onnistumista saa kokea silloin, kun hyvä rinnakkaiselo syntyy ja vaikeatkin asiat saadaan yhdessä sovittua.

Oma asunto, oma ovi, oma avain, oma tila, oma koti

Asukkaille Asunto ensin -periaate on ollut myös uusi asia. Monet heistä ovat olleet koko aikuisen elämänsä ajan kantaneet asunnottoman ihmisen leimaa. Asunto annettiin heille, jotka aikaisemmin oli helppo kirjoittaa ulos asuntoloista, ensisuojista ja asumisyksiköistä, kun vaikeuksia ilmaantui. Asunnosta tuli kaiken perusta, jonka sai ilman ehtoja. Nyt heillä on pysyvä osoite ja samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla kansalaisilla. Juuri tämä on vallankumouksellista.

Palveluiden tuottaminen on muuttunut yhdessä tekemiseksi – yhteiskehittämiseksi. Asukkaat palvelujen vastaanottajasta kokemusasiantuntijoiksi. Asunto on ihmisarvon mitta ja ihmisarvo toteutuu toimijuuden kautta.

Kirjoittaja Heli Alkila on Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n palvelualuejohtaja. Artikkeli on julkaistu lokakuussa 2018.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: