Asiakastyön kehittäminen asumispalveluissa

30.3.2021

Diakonissalaitoksen Hoiva panostaa Asunto ensin -työryhmien koulutukseen. Hoivan kaikki asunto ensin asumispalveluiden työryhmät osallistuvat puolitoista vuotta kestävään koulutukseen. Yhteisellä oppimisella mahdollistetaan yhtenäiset toimintatavat ja ymmärrys sekä asukkaalle paras mahdollinen tuki ja toipuminen. Koulutus alkoi maaliskuussa 2021 ja se toteutetaan yhdessä Suomen Diakoniaopiston (SDO) kanssa.

Erivärisiä kyniä purkissa.

Hoiva haluaa tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää ja kehittyä. Asunto ensin -työtä tekeville suunnattu koulutus vahvistaa työntekijöidemme päihde- ja mielenterveystyön osaamista. Työryhmät saavat keinoja kohdata ja tukea asukkaitamme.

Asunto ensin -periaatteella toimivien asumispalveluiden tavoitteena on taata asukkaillemme pysyvä asuminen. Suurimmalla osalla asukkaista on erityisesti asumisen alussa hoitamaton päihdeongelma ja siihen usein liittyviä mielenterveyden häiriöitä. Asunto ei yksin riitä vaan asukkaamme tarvitsevat yksilöllistä tukea. Juuri tähän tämä koulutus vastaa”, kuvaa Heli Alkila koulutuksen tavoitetta.

Räätälöityyn koulutukseen osallistuvat kaikki työryhmien jäsenet. Kaikissa tutkinnon osissa taustalla on vahvasti työotteina toipumisorientaatio ja traumatietoinen työote.  Osalla on mahdollisuus suorittaa mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena.

”Koulutus on suunniteltu yhdessä työnantajan kanssa. Näin koulutuspäivien teemat tukevat työn kehittämistä, koska nimenomaan työn kehittämisestä näin laajamittaisessa koko henkilöstön kouluttamisessa on kyse. On koulutuksen järjestäjänkin näkökulmasta innostavaa ja antoisaa olla mukana tällaisessa prosessissa”, kertoo asiakkuusvastaava Irina Köntti Suomen Diakoniaopistolta.

Lisää osaamista ja yhtenäisiä toimintatapoja

Työyhteisöjen kehittymisen kannalta nähdään tärkeänä, että kaikki osallistuvat lähipäiviin, jotta yhteinen käsitys työn kehittämisen suunnasta muodostuu. Asumispalveluissa tulee päivittäin vastaan tilanteita, jotka vaativat päihde- ja mielenterveystyön ammattitaitoa.

”Työryhmät ovat koulutuksessa yhdessä, vahvistavat näin yhteistä osaamistaan. Koulutuksessa saadaan uutta tietoa, mutta samalla työryhmissä voidaan jakaa sitä osaamista, joka kokemuksen kautta on syntynyt. Ammatillisen osaamisen vahvistaminen lisää varmasti yksittäisen työntekijän ja koko työryhmän turvallisuuden tunnetta ja työhyvinvointia”,  sanoo Heli Alkila.

Ammattitutkinto tuo henkilöstölle valmiuksia kohdata asiakkaita ja ajoittain haastaviakin asioita. Tutkinnon avulla tiimit lisäävät osaamistaan riippuvuuksista, mielenterveyden häiriöistä, yhteisötyöstä, päihde- ja mielenterveystyön eri menetelmien käytöstä, sekä lähi- ja läheisverkostoissa toimimisesta.

”Työ Asunto ensin -periaatteella toimivassa asumisyksikössä on niin poikkeavaa muusta hoitoalan työstä, että on hyvä, kun nyt voimme paneutua mielenterveys- ja päihdetyön osaamiseen ja päivittää kaikkien osaamista ajan tasalle”, kertoo koulutukseen osallistuva, Auroralossa ohjaajana työskentelevä Annukka Manner.

Lisätietoja:
Heli Alkila, asiakkuusjohtaja, Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, heli.alkila@hoiva.fi
Irina Köntti, asiakkuusvastaava, mielenterveys- ja päihdetyö, Suomen Diakoniaopisto, irina.kontti@sdo.fi

Lue lisää Asunto ensin asumispalveluista >>

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: