Hyvä asiakkaamme – vastaa kyselyyn ja vaikuta palveluihimme!

22.8.2022

Haluamme kehittää palvelujamme ja keräämme siksi palautetta asiakkailtamme. Ikäihmisten hoivakotien sekä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaiden asiakastyytyväisyyskysely on avoinna 30. syyskuuta asti.

Kukkaistutuksia ulkona ja kyltti, jossa teksti Tervetuloa.

Diakonissalaitoksen Hoivan hoivakodin, kotipalvelun tai kotisairaanhoidon asiakas: Vastaathan asiakaskyselyymme 30.9. mennessä.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, eikä vastaaminen tai vastaamatta jättäminen vaikuta asiakkaan saamiin palveluihin. Kysely on anonyymi, eli emme kysy vastaajan henkilötietoja, eikä vastausten perusteella ole mahdollista yhdistää tietoja vastaajaan.

Kyselyssä tiedustelemme, missä yksikössä vastaaja on asiakkaana sekä joitakin taustatietoja. Haluamme kuulla, miten asiakas kokee palvelumme ja miten palvelumme ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä. Pyydämme myös kokonaisarvosanaa palveluistamme. Lisäksi kyselyssä voi antaa meille sanallista palautetta. Kyselyyn voi vastata asiakas itse tai hänen omaisensa / läheisensä hänen edustajanaan.

Kyselyn tuloksia käytetään palvelujemme laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Tulosten yhteenvedosta annetaan tietoja asiakkaille, työntekijöille ja tilaajakunnille. Yhteenvedot julkaistaan myös näillä verkkosivuilla ja muissa viestintäkanavissamme. Vastaamalla kyselyyn vastaaja antaa suostumuksen tietojen käyttöön palvelujen kehittämisessä ja tuloksista viestimisessä. Myös sanallisia palautteita voidaan  käyttää tässä yhteydessä.

Vastausaikaa on 30. syyskuuta 2022 asti. Asiakkaamme ovat saaneet yksiköissä kirjalliset ohjeet sekä salasanan, jolla pääsee vastaamaan kyselyyn alla olevista linkeistä.

Lämmin kiitos avustasi!

Hoivakotien asukkaiden kysely
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaiden kysely

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: