Auroratalo

Tarjoamme tuettua asumista Asunto Ensin -periaatteella. Auroratalo on toisille loppuelämän koti, toisille ponnahduslauta itsenäisempään arkeen. Avuntarpeeseen katsomatta kunnioitamme asukkaan käsitystä tämän omasta parhaastaan. Asuminen perustuu toistaiseksi voimassa olevaan vuokrasopimukseen. Asukkaaksi hakeudutaan Helsingin kaupungin asumisen tuen kautta.

Yksilöllistä tukea ja yhteisöllisyyttä

Toimintamme perustuu luottamuksen rakentamiseen ja asukkaan voimavarojen esiin nostamiseen ja tukemiseen. Korostamme kodikkuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, yksilöllistä tukea ja kuntoutumista. Toimitamme kautta vahvistamme asukkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Jokaiselle asukkaalle tehdään asumisen alussa yksilöllinen suunnitelma ja nimetään vastuuohjaaja. Autamme asukkaitamme ottamaan vastuuta itsestään, asuinyhteisön toimivasta arjesta sekä asuinympäristöstään.

Teemme naapurustotyötä. Tavoitteena on lisätä asukkaiden ja lähiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja ennen kaikkea mahdollistaa asukkaiden osallisuus asumisympäristössään. Tarjolla myös matalan kynnyksen työtoimintaa.

Hoiva kouluttaa: Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa eväitä Auroratalon työhön 

Omavalvontasuunnitelma Auroratalo