Naisten asumisyksikkö

Yhteisö ja kotiin tuotavaa tukea vaikeasti asutettaville naisille. Toimintamme tavoitteena on naiseuden tukeminen ja erityiskysymykset naisten asunnottomuuden hoidossa. Asukkaaksi hakeudutaan Helsingin kaupungin Asumisen tuen kautta.

Tarjoamme kotiin tuotavaa tukea Asunto Ensin -periaatteella.

Yksilöllistä tukea ja yhteisöllisyyttä

Asuminen tähtää luottamuksellisen suhteen rakentamiseen, asukkaan kuntoutumiseen, oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin paranemiseen. Toiminnassamme näkyy yhteisöllisyys ja monialainen yhteistyö. Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta, tuemme osallisuudessa ja merkityksellisen elämän löytymisessä. Yksilöllisestä tarpeesta riippuen tarjoamme toisille loppuelämän kodin ja toisille ponnahduslaudan itsenäisempään elämään.

Naisten asumisyksikössä tehdään naapurustotyötä. Tavoitteena on lisätä asukkaiden ja lähiympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja ennen kaikkea mahdollistaa asukkaiden osallisuus asumisympäristössään. Naisten asumisyksikössä on tarjolla myös matalan kynnyksen työtoimintaa.

Osallistuimme NEA – hanke Naiserityisyys asunnottomuustyössä 2018-2020 valtakunnalliseen kehittämiseen.

Omavalvontasuunnitelma Naisten asumisyksikkö