Tuettua asumista

Tavoitteenamme on, että asukas kokee olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sekä voi elää mahdollisimman aktiivista omaa elämää yhteisön jäsenenä. Palveluidemme tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle asunnon pysyvyys ja oma koti sekä huolehtia asumisen turvallisuudesta. Asukkaat ovat yhteisön aktiivisia toimijoita.

Tuetun asumisen vuokra-asunnot on tarkoitettu henkilöille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asukkaille on tuen tarve, jonka syynä ovat päihde – ja mielenterveysongelmat ja asunnottomuuteen liittyvät sosiaaliset ongelmat.

Asukas asuu vuokra-asunnossa ja asumiseen kuuluu henkilökunnan antama tarvittava tuki, hoiva ja huolenpito. Joillekin asumisyksikkömme on loppuelämän koti, toisille mahdollisuus jatkaa asumisyksiköstä itsenäisempään asumiseen.

Tuetussa asumisessa asukas saa ohjausta ja tukea elämäntilanteensa hallinnassa ja arkipäivän elämisen taidoissa. Jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuohjaaja ja yksilöllinen palvelusuunnitelma. Omien tavoitteiden kanssa työskentelyyn asukas saa henkilökunnan ja yhteisön tuen.

Asukkaaksi asumispalveluihin ei pääse suoraan, vaan tarvitaan oman kunnan sosiaalitoimen arviointi ja myönteinen päätös.

Toimipisteet