Tuettua asumista

Tuetun asumisen vuokra-asunnot on tarkoitettu henkilöille, joilla asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asukkailla on tuen tarve, jonka syynä ovat päihde-  ja mielenterveysongelmat sekä asunnottomuuteen liittyvät sosiaaliset ongelmat.

Tavoitteenamme on, että asukas tuntee olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi sekä voi elää mahdollisimman aktiivista elämää yhteisön jäsenenä. Palvelumme mahdollistavat asukkaalle pysyvän, oman kodin, jossa on turvallista asua. Joillekin asukkaille asumisyksikkömme on loppuelämän koti, toisille mahdollisuus jatkaa myöhemmin itsenäisempään asumiseen.

Tuetussa asumisessa asukas saa vuokra-asunnon lisäksi ohjausta ja tukea elämänsä hallinnassa ja arkipäivän taidoissa. Jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuohjaaja ja yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Asukkaaksi asumispalveluihin ei pääse suoraan, vaan ensin tarvitaan oman kunnan sosiaalitoimen arviointi ja myönteinen päätös.

Toimipisteet