Liikkuva asumisen tuki

Hoivan Kotona-palvelu on Jyväskylässä tuotettavaa liikkuvaa tukea asiakkaan kotiin.

Tuki on tarkoitettu asiakkaille, joilla on välitön tai ennakoitavissa oleva häädön uhka. Tämä ilmenee esimerkiksi vuokranmaksuvaikeuksina, kykenemättömyytenä pitää huolta kodin siisteydestä ja kunnosta, asumisen jatkumisen vaarantavana hallitsemattomana päihteidenkäyttönä tai haasteena pitää yllä tai hankkia riittäviä, arjen hallintaa tukevia sosiaalisia suhteita. Erityisenä haasteena tämän asiakasryhmän kanssa on irrottautuminen rikollisuuteen liittyvästä elämäntavasta ja siihen liittyvistä sosiaalisista suhteistaan.

Diakonissalaitoksen Hoivalla on vahvaa osaamista erityisen haastavan asiakasryhmän kohtaamisessa. Työskentelyn perustana on asunto ensin -periaate. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen asiakassuunnitelma. Asiakkaan osallisuus on kaikessa keskiössä. Asiakkaiden kanssa työskentelevän henkilöstön ensisijainen rooli on tukea asumisen onnistumista ja ohjata käyttämään normaalipalveluja.

Palvelun sisältö

Perustuki:

Tukikäyntejä tehdään 1-4 kertaa kuukaudessa, enintään 4 h/kk, klo: 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Tukikäynnit tehdään arkipäivisin. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin tuki annetaan tarvittaessa tukisoitoin. Tukisoitot toteutetaan asiakassuunnitelman mukaisesti.

Intensiivinen tuki:

Tukikäyntejä tehdään 2-3 kertaa viikossa, enintään 15 h/kk, klo: 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Tukikäynnit tehdään arkipäivisin. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin tuki annetaan tarvittaessa tukisoitoin. Tukisoitot toteutetaan asiakassuunnitelman mukaisesti.

Asumisen onnistumisen ja jatkumisen varmistamiseksi tuki räätälöidään joustavasti jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

  1. Tuki ja ohjaus raha-asioiden hoitamisessa sekä vuokranmaksussa
  2. Tuki ja ohjaus päivittäisissä toimissa kuten hygienian hoidossa ja siivouksessa ja muissa kodinhoidollisissa tehtävissä
  3. Tuki ja ohjaus asioinnissa sekä yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa. Asiakasta autetaan hakemaan erilaisia tukia ja opastetaan asiointiin liittyvissä asioissa. Asiakasta tuetaan ja kannustetaan toimimaan verkostonsa kanssa ja tarvittaessa työntekijä on yhteydessä eri yhteistyötahoihin kuten terveyspalveluihin, Kelaan, pankkiin ja työvoimapalveluihin asiakkaan kanssa asioiden edistämiseksi.
  4. Sosiaalisen elämän ja yhteisöllisyyden tukeminen. Työntekijä tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisten suhteiden luomisessa sekä hoitamisessa ja on apuna naapuruston ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.
  5. Asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn arviointi ja dokumentointi. Työntekijä arvioi asiakkaan tilannetta ja toimintakykyä, dokumentoi tätä riittävästi ja tekee tilanteen mukaista palveluohjausta. Arvioinnin työvälineenä käytetään Kykyviisaria. Työntekijä on tilanteen ja toimintakyvyn muuttuessa aktiivisesti yhteydessä tarvittaviin tahoihin, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saada toimintakykynsä mukaista palvelua.

Asiakasohjaus ja lisätietoja:

Asiakkaaksi pääsee joko kunnan kautta tai itsemaksavana asiakkaana.

Yksikönjohtaja
Hanna-Riikka Alasippola p. 050 4136801 hanna-riikka.alasippola@hoiva.fi
Kansakoulunkatu 7 A 1, 40100 Jyväskylä

Omavalvontasuunnitelma Liikkuva tuki 2020

Ajankohtaista