Liikkuva asumisen tuki

Hoivan Kotona-palvelu on Jyväskylässä tuotettavaa liikkuvaa tukea asiakkaan kotiin. Tuki on tarkoitettu asiakkaille, joilla on välitön tai ennakoitavissa oleva häädön uhka.

Asiakkaillamme on esimerkiksi vuokranmaksuvaikeuksia, kykenemättömyyttä pitää huolta kodin siisteydestä ja kunnosta, hallitsematonta päihteiden käyttöä tai vaikeuksia pitää yllä tai hankkia riittäviä, arjen hallintaa tukevia sosiaalisia suhteita. Erityisenä haasteena tämän asiakasryhmän kanssa on irrottautuminen rikollisuuteen liittyvästä elämäntavasta ja siihen kuuluvista sosiaalisista suhteista.

Diakonissalaitoksen Hoivalla on vahvaa osaamista tämän erityisen haastavan asiakasryhmän kohtaamisessa. Työskentelyn perustana on Asunto ensin -periaate. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen asiakassuunnitelma. Asiakkaan osallisuus on kaikessa keskiössä. Henkilöstön ensisijainen rooli on tukea asumisen onnistumista ja ohjata asiakas normaalien palveluiden piiriin.

Palvelun sisältö

Perustuki

Tukikäyntejä tehdään 1-4 kertaa kuukaudessa, enintään 4 h/kk, arkipäivisin klo 8-16. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin tuki annetaan tarvittaessa tukisoittoina. Tukisoitot toteutetaan asiakassuunnitelman mukaisesti.

Intensiivinen tuki

Tukikäyntejä tehdään 2-3 kertaa viikossa, enintään 15 h/kk, arkipäivisin klo 8-16.  Arki-iltaisin ja viikonloppuisin tuki annetaan tarvittaessa tukisoittoina. Tukisoitot toteutetaan asiakassuunnitelman mukaisesti.

Asumisen onnistumisen ja jatkumisen varmistamiseksi tuki räätälöidään joustavasti jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Palvelu sisältää:

  1. Tuki ja ohjaus raha-asioiden hoitamisessa sekä vuokranmaksussa.
  2. Tuki ja ohjaus päivittäisissä toimissa kuten hygienian hoidossa ja siivouksessa sekä muissa kodinhoidollisissa tehtävissä
  3. Tuki ja ohjaus asioinnissa sekä yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa.
    Asiakasta autetaan hakemaan erilaisia tukia ja opastetaan asiointiin liittyvissä asioissa. Asiakasta tuetaan ja kannustetaan toimimaan verkostonsa kanssa ja tarvittaessa työntekijä auttaa asiakasta olemaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin, kuten terveyspalveluihin, Kelaan, pankkiin ja työvoimapalveluihin.
  4. Sosiaalisen elämän ja yhteisöllisyyden tukeminen. Työntekijä tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisten suhteiden luomisessa ja hoitamisessa ja on apuna naapuruston ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.
  5. Asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn arviointi ja dokumentointi. Työntekijä arvioi asiakkaan tilannetta ja toimintakykyä sekä tekee tilanteen mukaista palveluohjausta. Arvioinnin työvälineenä käytetään Kykyviisaria. Työntekijä on tilanteen ja toimintakyvyn muuttuessa aktiivisesti yhteydessä tarvittaviin tahoihin, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saada toimintakykynsä mukaista palvelua.

Asiakasohjaus ja lisätietoja:

Kotona-palvelun asiakkaaksi tullaan joko kunnan kautta tai itse maksavana asiakkaana.

Palveluyksikön johtaja Hanna-Riikka Alasippola
p. 050 4136801
hanna-riikka.alasippola@hoiva.fi
Asekatu 6, 40100 Jyväskylä

Liikkuva asumisen tuki, omavalvontasuunnitelma 2022

Ajankohtaista