Kyvyt-hanke

15.11.2019

Pienin askelin työelämä- ja opintopoluille.

Kehitämme ja toteutamme yhteisöllistä sosiaalista kuntoutusta ja sen opinnollistamista kaikista heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville. Hankkeessa kehitettävä toiminta vahvistaa ihmistä niin, että hänen on mahdollista edetä pienin askelin kohti koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Kehittäminen painottuu:

 • arjen- ja elämänhallinnan sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen valmennukseen
 • opinto- ja työelämävalmiuksien valmennukseen ja koulutukseen
 • vertaistukeen ja ohjaukseen sekä osallisuuteen
 • työnantajayhteistyöhön ja työtoimintaan sekä uusien opintopolkujen rakentamiseen.

Hanke lukeutuu Suomen rakennerahaston ohjelmakokonaisuuteen Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Suomen Diakoniaopisto Oy ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto.

Kenelle?

Kohderyhmän muodostavat pääkaupunkiseudun opinto- ja työelämästä syrjäytyneet aikuiset, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia ja/tai jotka elävät asunnottomuuden uhan alla.

Miten?

Kehitämme ja opinnollistamme matalan kynnyksen työtoimintaa, ryhmävalmennusta sekä yksilöllisiä työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä yhteistyöyritysten ja järjestöjen kanssa.

Yhdistämällä:

 • yhteisölliset ja osallistavat työskentelytavat
 • laajentuvan yhteisön toimintakulttuurin
 • yksilöllisen toimintakyvyn arvion ja palveluohjauksen
 • työtoiminnan ja opintojen kehittämisen sekä yritys- ja järjestöyhteistyön

Tavoite

Kehitettävä toiminta vahvistaa ihmistä niin, että hänen on mahdollista edetä pienin askelin kohti opinto- ja työllisyyspolkuja.

Pitkällä aikavälillä

 • yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenee
 • työelämän ulkopuolella olevien määrä vähenee
 • elinajanodote kasvaa
 • osallisuus ja hyvinvointi lisääntyy, kun kohderyhmä on ohjautunut tarkoituksenmukaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin.

Yhteystiedot

Jarkko Partanen projektipäällikkö puh. 050 467 0110 jarkko.partanen@hoiva.fi

Tomi Pohjalainen projektikoordinaattori puh. 050 502 1199 tomi.pohjalainen@sdo.fi

Katariina Enäsuo projektityöntekijä puh. 050 303 5506 katariina.enasuo@hoiva.fi

Aija Seppänen projektityöntekijä/laajentuva työyhteisövalmennus puh. 044 3588925 aija.seppanen@seurakuntopisto.fi

Lue seuraavaksi: Uusimmat artikkelit