Sote kaatui, mutta työ jatkuu

13.3.2019

Sote kaatui mutta työ jatkuu. Kuvassa lomake, joka kuvaa valinnanvapautta.
Viime viikolla Suomessa elettiin poliittisesti poikkeuksellisia aikoja, kun sote-uudistuksen kaatuminen johti myös hallituksen eroon. Diakonissalaitoksen näkökulmasta on harmillista, että sote-uudistusta ei saatu tälläkään vaalikaudella päätökseen.

 

Hyvinvointialan yhteinen toive on, että kunnissa ja alueilla jatketaan palvelujärjestelmän kehittämistä, myös valinnanvapautta hyödyntäen. Palvelujen saatavuutta tulee parantaa ja esimerkiksi palvelusetelin käyttöä laajentaa.

– Olisi ollut hyvä vihdoin saada jonkinlaiset perusraamit soten kehittämiselle. On turhauttavaa, että poliittisia päätöksiä ei saada aikaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on edelleen tarpeen ja sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista on syytä pitää kiinni seuraavalla hallituskaudella, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Soten kaatumisella ei kuitenkaan ole suoranaisia vaikutuksia Diakonissalaitoksen toimintaan.

– Meillä on hyvä yhteistyö kunta-asiakkaiden kanssa ja jatkamme vaikuttavien, yhdenvertaisten ja ihmislähtöisten palveluiden kehittämistä entiseen tapaan. Uskomme edelleen siihen, että palveluja tarvitsevat  asiakkaat tuntevat itse tilanteensa parhaiten ja tämän tulisi ohjata tulevaisuuden kehitystyötä niin meillä kuin laajemminkin sotessa. Seuraavan eduskunnan tulisi huolehtia, että valinnanvapaus toteutuu ja se koskee kaikkia, ei vain hyväosaisia, Olli jatkaa.

Soten ympärillä käydyssä keskustelussa on Ollin mielestä unohdettu se, että yksityisen palveluntuottajan toiminnan edellytys on aina asiakastyytyväisyys.

– Keskeinen kysymys on, kilpaillaanko tulevassa sotessa pitkäjänteisellä vaikuttavuudella lyhytaikaisen hintakilpailun sijaan. Jos näin tehdään, meidän asemamme on tulevaisuudessakin hyvä.

Lue seuraavaksi: Uusimmat artikkelit