OK-hanke sai Mielen Avain 2018-tunnustuksen

20.12.2018

KoKoA – koulutetut kokemusasiantuntijat ry. jakoi 18.12.2018 ensimmäistä kertaa ”Mielen avain” -tunnustuksen ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden edistämiseksi Suomessa v. 2018.​​

Tunnustuksen saivat useamman järjestön toteuttama OK -hanke (Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke 2016-19), ESR ja Vantaan kaupungin terveyspalvelut ja kokemusasiantuntija Hannu Ylönen ”Päihdetyön kokemusasiantuntija terveysasemalla” -mallista​.

OK-hanke on kolmivuotinen ja valtakunnallinen ja toteutetaan vuosina 2016–2019. Hanke on A-klinikkasäätiön koordinoima ja siinä mukava ovat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

OK-hankkeen suurin arvo KoKoAn mielestä on, että hankkeen myötä on tavoitettu sellaista ihmisryhmää, marginaalien marginaalia, kaikista heikoimmassa asemassa olevia, joiden ääni ei ole aikaisemmin kuulunut ja joka sivuutetaan päätöksenteossa ja jonka vaikutusmahdollisuudet ovat heikot. Mukaan on saatu niitä ihmisiä, jotka ovat syrjässä, kaukana poissa, eivätkä ole ennen tätä kiinnittyneet mihinkään.

Hankkeen myötä on pohdittu mitä aito osallisuus on ja toimittu sen pohjalta ilman ennakkomääritelmiä ja lokerointia tai toisten asettamia tavoitteita. Osallisuus on toteutunut hankkeen aikana hyvin monella eri tavalla ja tasolla, henkilökohtaisesti ja yhteiskunnallisesti.

Hankkeessa on tehty töitä erityisesti korvaushoidon leiman ja stigman vähentämiseksi. Oikeuksien kannalta hanke on myös merkittävä; korvaushoidossa olevien asema on vahvistunut ja osallistuminen päätöksentekoon koskien omaa hoitoa on parantunut.

Hankkeen aikana kokemusasiantuntijakoulutuksen on käynyt 40 kokemusasiantuntijaa, myös vertaiskoulutuksia on järjestetty useammassa osahankkeessa. Hankeen myötä on mahdollistunut kokemusasiantuntijakoulutukseen pääsy ja tämän myötä esimerkiksi työllistyminen osahankkeisiin ja työyhteisöihin tasavertaisina hanketyöntekijöinä ja kokemusasiantuntijoina.

Hankkeessa mukanaolevien identiteetti ja toimijuus on muuttunut palveluiden käyttäjän/asiakkaan roolista/identiteetistä palveluiden kehittäjäksi ja aktiiviseksi toimijaksi, opiskelijaksi, kokemusasiantuntijaksi, vertaiseksi, työntekijäksi, kollegaksi ja ystäväksi.

Lue lisää Mielen Avain-tunnustuksesta.

Lue lisää OK-hankkeesta

Lue seuraavaksi: Uusimmat artikkelit