NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä

Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA-hanke (2018–2020) on Y-säätiön koordinoima STEA-rahoitteinen monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jonka päätavoitteena on naisten asunnottomuuden poistaminen asumispolkuja turvaamalla. Päätavoitteeseen päästään kehittämällä uusia naiserityisiä työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta, tukemalla asumisen onnistumista eri kohderyhmillä, lisäämällä hajautettuja asumisratkaisuja sekä nostamalla naisten asunnottomuutta ilmiönä esille.

Valtakunnallista hankekokonaisuutta hallinnoi Y-säätiö. Hankekokonaisuuden osa-hankkeita toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotienliitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. Lisäksi kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminalihuollon tukisäätiö. 

Lisätiedot ja yhteydenotot
Mirka Haili
projektityöntekijä, NEA-osahanke
050 512 7426
milja.haili@hdl.fi

Leena Lehtonen, NEA-hankkeen projektipäällikkö, Y-säätiö
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Pilvi Cole, hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Lue lisää Hoivassa tehtävästä kehittämistyöstä

 

Lue seuraavaksi: Uusimmat artikkelit