Toimekas – mielekkäitä toimintamahdollisuuksia

Toimekas on työllistämishanke. Nuoria miehiä pöydän ympärillä.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. osallistuu STEA:n rahoittamaan valtakunnalliseen Toimekas-hankkeeseen. Hankkeen päätavoitteena on arjen mielekkäiden toimintamahdollisuuksien kehittäminen sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta.

Ideoi ja kehitä kanssamme mielekästä toimintaa arkeen. Matalan kynnyksen työtoiminta ja klubit tukevat sosiaalista kuntoutumista. Yksilöllisten valmiuksien vahvistuminen ennaltaehkäisee asunnottomuuden uusiutumista ja avaa polkuja opiskelu- ja työelämään.

Toimekas on usean toimijan yhteishanke

Toimekas-hankkeen toteuttajina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Y-säätiö, Helsingin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa Vva ry ja Työterapinen yhdistys. Toimekas-hankekokonaisuutta hallinnoi Y-säätiö.

Valtakunnallisessa Toimekas-hankkeessa kehitämme asukasosallisuutta, kokemusasiantuntijuutta ja työtoimintaa. Kartoitamme osallistumisen esteitä ja etsimme uusia toimintaa edistäviä ratkaisuja.

Kolmivuotinen yhteishanke käynnistyi 1.3.2017 ja toteutetaan vuosina 2017–2019 osana AUNE-hankekokonaisuutta (Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016–2019).

 

 

Lue seuraavaksi: Uusimmat artikkelit