Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 

Diacor


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Diakonissa­laitoksen Hoivassa on järjestetty potilas- ja sosiaali­asiamiestoiminta.

Ihmisarvoinen vanhuus ohjaa Hoivan palveluja

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy tuottaa ikääntyneille terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua tukevia palveluja, jotka antavat mahdollisuuden turvalliseen ja mielekkääseen elämään.

Palvelemme kotona, hoivakodeissa ja palveluasunnoissa. Tarjoamme vaihtoehtoja kuntouttavasta hoidosta pitkäaikaiseen hoivaan ja ohjaukseen. Luomme toimintamalleja, joilla voimme edistää ihmisarvoista ja turvallista vanhuutta.

Ketään ei jätetä yksin – palvelulupaus varmistaa vapaaehtoistoiminnan avulla jokaiselle hoivakotiasukkaalle seuraa.


Diakonissa­laitoksen Hoiva on osa Helsingin Diakonissa­laitoksen yhteiskunnallista konsernia.

Helsingin Diakonissalaitos

 

Diacor


Yhteiskunnallinen yritys

Hoiva on kotimainen ja yhteiskunta­vastuullinen yritys.

Diakonissa­laitoksen Hoivassa on järjestetty potilas- ja sosiaali­asiamiestoiminta.